LâmViên 03:36 ngày 23/9/18 trong  Bảng văn phòng gim

Công ty chuyên phân phối các loại bảng viết

Tất cả các loại bút lông dầu và lông bảng đều có thể tái sử dụng được bằng cách bơm thêm mực vào.