HữuTừ 19:58 ngày 03/6/18 trong  Giấy in kim chính hãng

Nhãn mác được in bằng loại giấy nào

Giấy in tem nhãn mã vạch, giấy decal đế Lacxin Độ chính xác : cải thiện tính chính xác của dữ liệu hơn 99% bằng cách ghi nhãn sản phẩm và hàng tồn kho với các mã vạch, tự động thu thập dữ liệu, loại bỏ hầu như bất kỳ chỗ sai sót nào. Hiệu quả : Tăng hiệu quả, làm việc nhanh hơn và thời gian làm việc của người lao động được giảm đáng kể bằng cách chuyển đổi nhãn, theo dõi các dữ liệu bằng hệ thống điện tử theo thời gian thông quá trình sử dụng nhãn mã vạch. Đảm bảo cho các hoạt động một cách nhất quán và nân